GRANTOVI ZA PREDUZEĆA I OBRTE U BiH

Vi poslujete. Mi se bavimo grantovima.

GRANT.BA SISTEM

Registracija
Provjera spremnosti
Razvoj projekta
Pretraga grantova
Podnošenje aplikacije
Rezultati

KORISTI ZA KORISNIKE

Ljudi

Razvoj kapaciteta

Iako je izrada aplikacije individualna aktivnost najbolji rezultat se postiže radeći u timu. Koristite naše resurse da razvijete vlastite i kapacitete vašeg tima.

Organizacija

Veći grant potencijal

Donatori postavljaju uslove koje kompanije moraju zadovoljiti. Većina uslova je poznata već sada. Uz našu podršku i alate do pune grant spremnosti vaše  kompanije.

Novac

Ušteda vremena i novca

Najočiglednija korist od grantova su besplatna sredstva. Iznos grantova ovisi o donatoru, prirodi granta  i kvaliteti aplikacije. Grant.ba je vaš vodič do grant sredstava.

Brend

Partnerstva

Grant.ba sistem omogućava kompaniji da se jasnije definiše, interno i eksterno. Razvoj brenda uz povezivanje sa drugim kompanijama, donatorima i organizacijama.