Pravila korištenja

Uvodne odredbe

Grant.ba je platforma za razvoj poslovnih kapaciteta pravnih lica i obrta iz Bosne i Hercegovine. Svojim korisnicima nudimo informacije, usluge, alate i podršku s ciljem da razvijaju svoj poslovni poduhvat i realizuju nove investicije uz korištenje dostupnih grant sredstava.

Grant.ba u skladu sa dole navedenim pravilima omogućuje korištenje svih svojih usluga i sadržaja namijenjenih korisnicima. Korištenjem bilo kojeg dijela ove platforme smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Pravilima. Korisnici koriste njima dostupne sadržaje platforme na vlastitu odgovornost, te se Grant.ba ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem njegovih sadržaja.

Registracija korisnika

Registracijom na Grant.ba korisnik može postati svako pravno lice i obrt koji prođe postupak registracije. Nakon registracije korisnik dobije svoj profil, te nakon verifikacije e-mail adrese, koristi sadržaj istog. Svaki korisnik pristupa svom profilu putem korisničkog imena i lozinke.
E-mail koji je registrovan kao korisničko ime je vezan za postojanje profila kompanije. Ukoliko dođe do gašenja e-mail adrese koja se koristi kao korisničko ime, potrebno je nas je obavijestiti kako bi se kreirao novi korisnički račun.

Raspolaganje korisničkim profilom

Korisniku je omogućeno neograničeno raspolaganje svojom profilom i pripadajućim  sadržajima.
Grant.ba zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa, bez prethodne najave ili/i objašnjenja ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe od strane korisnika. Grant.ba ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Informacije o grantovima

Grant.ba prenosi informacije o dostupnim grant sredstvima za pravna lica i obrte u Bosni i Hercegovini i nije odgovaran za kvalitet i tačnost objavljenih informacija. Svi javni pozivi su preneseni u sadržaju koji je objavio donator i isključiva su odgovornost donatora.

Poslovni alati

Prilikom registracije kompanije svaki korisnik ima pristup poslovnim alatima koji mogu biti od koristi za unapređenje njegovog poslovanja. Korisnik će alate koristiti prema svojim potrebama i željama. Grant.ba nije odgovoran za način i rezultate korištenja ovih alata od strane korisnika.

Način korištenja platforme

Korištenje usluga i sadržaja platforme započinje registracijom što korisniku omogućava pristup platformi, korištenje informacija, sadržaja i alata, te dogovaranje ostalih usluga iz ponude Grant.ba.

Cijena korištenja platforme

Korištenje sadržaja Grant.ba platforme je besplatno za sve registrovane korisnike.
Osim sadržaja na ovoj platformi Grant.ba pruža i dodatne usluge. Projekt menadžment obuhvata brojne korake kao što su inicijalni sastanak, razrada ideje i istraživanja, izrada i prijava projekta, monitoring i evaluacija projekta.
Ove usluge mogu koristiti samo registrovani korisnici i predmet su direktnog dogovora između Grant.ba i korisnika.

Autorska prava

Grant.ba sastoji se od vlastitih sadržaja koji su vidljivi svim korisnicima i sadržaja koji su vidljivi samo korisniku na njegovom profilu.
Dizajn platforme, njene funkcionalnosti, te autorski i blog članci, alati, dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na Grant.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka Grant.ba ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu platformi ili bilo kojoj trećoj strani.
Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj platformi mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Korištenje sadržaja

Svi sadržaji platforme koriste se na vlastitu odgovornost i Grant.ba ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Zaštita privatnosti korisnika

U skladu sa odredbama Uredbe o opštoj zaštiti podataka – General Data Protection Regulation – GDPR , Uredba (EU) 2016/679 Grant.ba poštuje privatnost korisnika platforme. Grant.ba neće davati na uvid trećoj strani podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku.
Grant.ba ne prikuplja lične podatke korisnika, te savjetujemo korisnicima da prilikom registracije kompanije unose službenu e-mail adresu.
Ostali podaci o korisniku bit će dostupni trećoj strani isključivo u slučaju kada je takva obaveza regulisana važećim zakonom.

Promjena uslova korištenja

Platforma Grant.ba zadržava pravo izmjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na platfofmi Grant.ba.

Ova Pravila važe od 01.03.2021. godine. Pravila su pisana u elektronskoj formi i punovažna su do objavljivanja novih.