Donatori

Ova lista je pregled važnijih donatora koji svojim programima pomažu razvoj bh ekonomije i pružaju podršku preduzećima i obrtima u BiH. Na listi su i različiti nivoi vlasti u BiH koji u okviru svog djelovanja dodjeljuju direktne podsticaje preduzećima i obrtima.

LogoDonator
USAID - United States Agency for International Development (Američka agencija za međunarodni razvoj)
USAID-evi programi poboljšavaju ekonomske prilike i promiču poslovno okruženje koje podržava napore BiH da se poveća konkurentnost i produktivnost, privuku ulaganja, te naprave reforme ekonomske politike. Napori za poboljšanje privrednih mogućnosti se rade u sektorima sa najvećim potencijalom rasta: poljoprivreda, proizvodi od drveta, turizam, te laka proizvodnja.
Sida - Swedish Development Agency (Švedska razvojna agencija)
Sida je vladina agencija koja radi u ime Švedskog parlamenta i Vlade, sa misijom da smanjenja siromaštva u svijetu. Kroz naš rad, u saradnji sa drugima, možemo doprinijeti implementaciji Švedske politike za globalni razvoj.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Prati provođenje zakona i pod zakonskih propisa kojim se uređuju uvjeti i način poslovanja privrednih subjekata male privrede, prati stanje u području poduzetništva i predlaže, koordinira i provodi mjere i aktivnosti za sustavni razvoj poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, formiranje poticajnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške, potporu inovatora i usklađivanje pravnih propisa.
Evropska unija
Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. U svojim aktivnostima se oslanja na različite finansijske instrumente, uključujući i centralizirane programe Evropske unije. Njihov cilj je pružanje podrške politikama EU, te unapređenje saradnje između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima.
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH u BiH
GIZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) od 1995. godine. Fokus je na održivom privrednom razvoju, demokratiji i civilnom društvu.
UNDP - Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNDP-ov Strateški plan (Strategic Plan 2018-2021) osmišljen je tako da odgovori širokoj raznolikosti zemalja u kojima služimo. Raznolikost se ogleda u tri široka razvojna konteksta: iskorjenjivanje siromaštva; strukturne transformacije; i izgradnja otpornosti.
CEI - Centralno-evropska inicijativa
Strateški cilj i osnova svih aktivnosti Centralno-evropske inicijative je regionalna saradnja za evropsku integraciju. Činjenica da CEI čine dve grupe zemalja članica (zemlje članice EU i zemlje članice CEI koje svoje članstvo u EU još uvek nisu ostvarile) značajno doprinosi ubrzanju procesa evropskih integracija članica CEI koje nisu u EU.