FAQs

  • Šta je platforma Grant.ba?

Grant.ba je platforma za razvoj poslovnih kapaciteta preduzeća i obrta iz Bosne i Hercegovine. Pored stručne podrške Grant.ba tima u pripremi za dobijanje grant sredstava na raspolaganju su vam resursi i alati koji će taj proces učiniti efikasnijim.

  • Ko su korisnici platforme Grant.ba?

Poslovni subjekti, preduzeća i obrti, koji žele realizovati nove  investicije uz uštedu vremena i novca. Postoje četiri eliminatorna uslova za preduzeće da može aplicirati i dobiti grant sredstva: registrovan biznis, pozitivno poslovanje, plan novih investicija (projekat) i vlastita sredstva za sufinansiranje. Osim spomenutih, osnovnih uslova, donatori često postavljaju kriterije u pogledu lokacije poslovanja, vrste investicije, inovativnosti, povećanja prihoda, broja zaposlenih itd.

  • Na koji način funkcioniše platforma Grant.ba?

Nakon registracije korisnici provjeravaju spremnost preduzeća pomoću alata GAS (Grant Alat Spremnost) koji pomaže da pripremite preduzeće za grant apliciranje i održavate nivo spremnosti za buduća apliciranja na grant sredstva. Test spremnosti može biti urađen i od strane našeg tima.

Naredni korak je priprema „univerzalne“ grant aplikacije ili projekta pomoću alata GAP (Grant Alat Projekat). Aplikacije donatora su različite ali sadrže značajan broj zajedničkih elemenata koji su obuhvaćeni sa GAP alatom. Možete koristiti našu podršku kako bi GAP imao potrebni kvalitet i kvantitet sadržaja koji zahtijevaju donatori.

Radi uštede vašeg vremena i novca Grant.ba donosi redovan pregled realno dostupnih grantova za preduzeća i obrte u BiH. Redovno posjećujte Grant.ba platformu i budite pravovremeno informisani o grant prilikama za razvoj vaših poslovnih kapaciteta.

Ako neki grant poziv odgovara vašim potrebama na jednom mjestu ćete pronaći smjernice za apliciranje i dokumentaciju za prijavu sa instrukcijama za podnošenje aplikacije. Korisnici su informisani i o rezultatima objavljenih grant poziva.

  • Koja je korist za korisnike platforme Grant.ba?

Razvoj kapaciteta. Iako je izrada aplikacije individualna aktivnost najbolji rezultat se postiže radeći u timu. Koristite naše resurse da razvijete vlastite i kapacitete vašeg tima.

Veći grant potencijal. Donatori postavljaju uslove koje kompanije moraju zadovoljiti. Većina uslova je poznata već sada. Uz našu podršku i alate do pune grant spremnosti vaše  kompanije.

Ušteda vremena i novca. Najočiglednija korist od grantova – besplatna sredstva. Iznos grantova ovisi o donatoru, prirodi granta  i kvaliteti aplikacije. Mi smo vaš vodič do besplatnih sredstava.

Partnerstva. Grant.ba sistem omogućava kompaniji da se jasnije definiše, interno i eksterno. Razvoj brenda uz povezivanje sa donatorima i drugim kompanijama.