Poslovna edukacija

Organizujemo edukacije za zaposlene u Vašem preduzeću. Znanja stečena na specijalističkim edukacijama efikasno se mogu primjeniti u svakodnevnom poslovanju.

Teme koje obrađujemo na edukacijama su sljedeće:

  • Kako izraditi poslovni plan i investicijske studiju
  • Pisanje projekata
  • Provođenje projekata
  • Dostupnost izvora financiranja
  • Teme iz sfere poduzetništva (finansije, marketing, mentoring i sl.)

Također, rado ćemo održati i in-house edukaciju u potpunosti prilagođenu vašim potrebama.

 

Kontaktirajte nas