Grantovi za 07. 2024. › Start up

Start up

Navigacija pogleda

Grant navigacija pogleda

Ovaj mjesec

Nadolazeća Grantovi

EU4Agri 2023

Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Projekat EU4AGRI objavljuje novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške […]

EU4BusinessRecovery

Projekat EU4BusinessRecovery pripremio je mjeru podrške usmjerenu na investicije u digitalizaciju poslovnih procesa, očuvanje i modernizaciju lanaca opskrbe u sektoru poljoprivrede, čime se stvara osnova za […]

EU4Agri 2023 IT

Projekat EU4AGRI objavljuje novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor, vrijedan 1.3 miliona KM. Ovaj […]