Nenovčani troškovi (In-Kind Costs)

Nenovčani doprinosi u obliku opreme, materijala za rad, prostora, vremena osoblja, i drugi koje daje primalac granta. Ovaj nenovčani iznos može biti limitiran od strane donatora.