Akcioni plan (Action plan)

Dokument kojim se definiše način na koji će organizacija stići tamo gdje planira da bude, na taj način što definiše što će ko raditi, kada i kako, kao i kako se treba baviti trenutnim problemima i trendovima koji se pojavljuju.