Aplikacija (Application)

Formalni dokument koji podnosi potencijalni primalac potraživanih sredstava. Aplikacija predstavlja najkompletniju prezentaciju jednog projekta i često čini osnovu za Ugovor o grantu.

Vidjeti također: Ugovor o grantu, Prijedlog projekta