Bilans stanja (Balance Sheet)

Finansijski izvještaj koji predstavlja presjek finansijske situacije u preduzeću na određeni datum. U bilansu stanja se nalazi ukupna aktiva sa jedne strane (lijeva) i ukupna pasiva i neto vrijednost/neto imovina (engl. net assets) sa druge strane (desna strana ovog izvještaja).