Bilans uspjeha (Income Statement (IS))

Sažetak razlike prihoda i rashoda (troškova) za određeni vremenski period.