Brošura (Brochure)

Služi kao pomoćno sredstvo za pružanje obavještenja. Treba da je sastavljena tako da je lako čitljiva i da sadrži mnoštvo informacija o preduzeću, njegovim proizvodima i/ili uslugama i programima i/ili projektima, i druge važne podatke.