Budžet (Budget)

Budžet je plan za dobijanje i trošenje novca u cilju postizanja specifi čnih ciljeva. Postoji više vrsta budžeta koje organizacija može da ima (jedna od kategorizacija je sljedeća):

  • Godišnji budžet – u njemu se prikazuju planirani prihodi i troškovi za narednu godinu. Ukupni iznosi budžeta su obično podijeljeni na glavne kategorije, npr. troškovi za plate, opremu, kancelarijski troškovi,itd.
  • Gotovinski budžet, u kome se prikazuje gotovina koju organizacija planira da primi i isplati u određenom vremenskom periodu, npr. za mjesec dana
  • Budžet programa/projekta, u kome se prikazuju troškovi koji su predviđeni za određeni program/projekat.

(ili)

Budžet je izjava o finansijskoj poziciji za tačno određeni period zasnovana na predviđenim troškovima i prijedlozima za finansiranje istih. Drugim riječima, budžet je:

  • Plan aktivnosti
  • Novčano izražen
  • U specifičnim kategorijama troškova
  • Za određeno vremensko razdoblje
  • S mehanizmom za monitoring/kontrolu ugrađenim u proces