Ciklus finansiranja (Funding Cycle; Funding Round)

Hronološki obrazac za pregled pristiglih prijedloga projekta, odlučivanje i obavještavanje aplikanata (onih koji su poslali prijedlog projekta). Neki donatori daju grantove tačno u određenim intervalima (kvartalno, polugodišnje, itd.) dok drugi to rade jednom godišnje ili stalno u toku godine.

(ili)

Raspored događaja koji počinje objavljivanjem konkursa za raspodjelu sredstava (grantova), praćen rokovima za podnošenje aplikacija, pregledom pristiglih aplikacija, dodjeljivanjem grantova, potpisivanjem ugovora sa onima kojima su odobrena sredstva i prebacivanjem novca na njihove račune. Ako su sredstva preraspoređena ili je ostao višak sredstava nakon prvog ciklusa finansiranja, onda se taj ciklus ponavlja.