Ciljevi ostvarenih efekata (Outcome Objectives)

Ova terminologija opisuje metu (cilj) ili indikatore uspjeha koji se direktno odnose na promjenu koja će proizaći iz vašeg predloženog projekta. “Efekat” (outcome) jeste sama promjena-odgovor na pitanje, “Što će biti drugačije u organizaciji, našem društvu ili životima ljudi kojima se bavimo u ovom projektu kao rezultat naših napora (nakon završetka projekta)?”. Jedan cilj ostvarenog efekta razlikuje se od procesnog ili kratkoročnog cilja, koji se fokusira na aktivnosti ili odrađivanje onoga što je planirano

Jedan primjer za kratkoročni cilj bi bio: “ Do kraja decembra 2020. godine, mi ćemo odraditi 260 sati obuke za 20 osoba”. Sa ovim ciljem povezan, ali mnogo jači, jedan cilj ostvarenog efekta – koji se fokusira na promjenu, a ne na ono što treba da se odradi da bi se postigla ta promjena – bi bio, “Poslije 260 sati obuke, povećati ćemo zaposlenost u firmi za 20%.”