Ciljna populacija; Ciljna grupa (Target Population; Target Group)

Određena populacija koju čine mogući korisnici projekta. Ona može obuhvatati sve ili dio potencijalnih korisnika.

(ili)

To je ona grupa ljudi na koju su usmjerene projektne aktivnosti. Znači, to su sve one grupe, institucije, pojedinci,… na koje želimo djelovati da bismo riješili problem i pomogli korisnicima (engl. beneficiaries).

Ciljnu grupu treba jasno razlikovati od onih kojima projekat pomaže: ove druge čine oni u čiju korist djeluje projekat, a prvu oni na koju djelujete.