Datum prispijeća (Due Date)

Datum (i vrijeme) do kad projekat treba da stigne do donatora.