Davanje povratne informacije (Feedback)

Proces koji uključuje dvosmjernu komunikaciju između dvije strane, npr. trenera i učesnika treninga, u cilju ispravljanja, modifikovanja aktivnosti i postizanja boljih rezultata.

Kako davati feedback?

  • Govoriti u svoje ime o tome “kako na mene djeluje tvoje ponašanje”
  • Specifično – ne uopšteno (određena situacija, određeno vrijeme)
  • Opisno o meni – ne osuđivati “tebe” jer to vodi samo u opravdavanje, ne ostavlja prostor za promjenu
  • Usmjereno na ponašanje koje se može mijenjati
  • Voditi računa o potrebama i onoga koji daje povratnu informaciju i onoga ko prima tu informaciju
  • U pravo vrijeme – po mogućnosti neposredno nakon, ili za vrijeme, opaženog ponašanja
  • Povratna informacija se nudi, ne nameće se
  • Provjerite da li je vaša povratna informacija bila shvaćena onako kako ste je zamislili