Donator (Donor, Grantor)

Pojedinac ili organizacija koja odobrava grantove ili priloge onima koje donira.