Dopuna nenovčanim sredstvima (In-Kind Matching)

Situacija kada se finansijska sredstva dobijena od jednog donatora nadopunjuju sa nenovčanim sredstvima iz drugih izvora.