Dugoročni cilj (Long-Term Goal)

Svaki cilj za koji treba 1-5 godina da se ostvari.