Efekat (Impact)

Stepen u kojem je jedan projekat ili program napravio dugoročnu promjenu.