Eksterna evaluacija (External Evaluation)

Evaluacija koju sprovodi osoba izvan organizacije čiji se projekat ili program evaluira.