Evaluacija ostvarenog efekta (Impact Evaluation)

Jedan tip evaluacije rezultata koji se fokusira na širi, dugoročni uticaj ili rezultate programskih (projektnih) aktivnosti.