Evaluacija rezultata (Outcome Evaluation)

Evaluacija koja se koristi da bi se identifikovali rezultati jednog projekta (programa). Ovaj tip evaluacije pruža sljedeće podatke:

(1) stepen u kojem problemi i potrebe kojima se bavi projekat još uvijek postoje;

(2) načini da se poboljšaju nepovoljni uticaji i da se unaprijedi željeni uticaj, i

(3) izvjesni redizajn (djelova) projekta koji se može naznačiti za ubuduće.

(ili)

Evaluacioni proces koji se više fokusira na mjerenje uspješnosti u ostvarivanju određene, mjerljive, i značajne promjene u društvu ili u životima ljudi za koje se sprovodila promjena, nego na puko navođenje inputa (uloženih sredstava) ili izvještavanje o onome što se uradilo.