Evaluacioni plan (Evaluation Plan)

Pisani dokument kojim se opisuje cjelokupan pristup ili plan koji će se koristiti za sprovođenje evaluacije nekog projekta. Ovaj dokument sadrži sljedeće podatke: što će biti urađeno, kako će biti urađeno, ko će to uraditi, kada će biti urađeno, i zašto se evaluacija sprovodi.