Facilitacija (Facilitation)

Planiranje i vođenje sastanka i/ili grupe ljudi ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva.