Facilitator (Facilitator)

Osoba koja djeluje kao nepristrasni lider ili moderator sastanka.