Garancija o finansiranju (Funding Pledge)

Indikativno, često i samo verbalno obećanje da će finansiranje vašeg projekta biti omogućeno.