Globalizacija (Globalisation)

Odnosi se na holistički/proširen fokus (međusobno povezanih) pitanja koja se tiču globalnog društva (političkog, ekonomskog, ekološkog, itd.).