Godišnji izvještaj (Annual Report)

Izvještaj izrađen na dobrovoljnoj osnovi ili po zahtjevu donatora, koji izrađuje organizacija korisnik granta, a koji pokazuje finansijske podatke i opis trošenja sredstava. Postoje varijacije u izgledu ovog dokumenta. Te varijacije počinju od toga da ovaj dokument može izgledati kao obični otkucani list na kome je taksativno navedeno po stavkama kako su trošena/raspoređivana sredstva, pa sve do detaljne publikacije koja sadrži sve važne podatke o raspoređivanju ili trošenju istih sredstava.