Grant opšte podrške (General Support Grant)

Obično se odnosi na novac koji se daje nekoj organizaciji bez ograničenja vezanih za način na koji će ona taj novac utrošiti. Ovaj grant se daje da bi učvrstio opštu svhu ili rad jedne organizacije, prije nego da bi pomogao realizaciju određenog projekta ili neku posebnu svhu; ovaj grant se još naziva i nerestriktivni grant.