Grant

Odnosi se na sumu novca koja se daje kao podrška za rad nekoj organizaciji ili (povremeno) pojedincima, obično kao rezultat formalnog procesa odlučivanja koji uključuje pismenu ili verbalnu prezentaciju rada pojedinca ili organizacije i donošenje odluke na osnovu toga. Grantovi se razlikuju od kredita jer se odobravaju bez uslova vraćanja.