Grupe za pritisak (Pressure Groups)

Interesne ili grupe za pritisak se često definišu kao “organizacije čiji članovi djeluju zajedno da bi ostvarili uticaj na javnu politiku u cilju promovisanja njihovog zajedničkog (opšteg) interesa”, i na ovakav način definisane mogu se shvatiti kao oblik nevladinih (ili moguće volonterskih) organizacija koje imaju politički motiv javnog zastupanja. Unutar ove raznolike kategorije, možemo generalno razlikovati dva tipa:

  1. ekonomske ili profesionalne asocijacije (uključujući sindikate), i
  2. javne interesne grupe koje djeluju za neki opšti interes svojih članova (ljudi koje reprezentuju).