Indikatori (Indicators)

Opservacija ili mjerenje za koje se pretpostavlja da su dokaz o osobinama ili karakteristikama nekog fenomena.

Indikatori opisuju opće ciljeve, specifične ciljeve projekte i rezultate u promjenjivim oblicima (šta će se promijeniti nakon što se ostvare gore nabrojani ciljevi). Indikatori ili pokazatelji uspjeha definišu se za svaki rezultat, specifični cilj(eve) i opće ciljeve. postavljeni indikatori trebaju ispunjavati SMART kriterije:

S – Specifični (Specific)

M – Mjerljivi (Measurable)

A – Dostižni (Attainable)

R – Realni (Realistic)

T – Vremenski određeni (Timely)