Infrastrukturni grant (Bricks and Mortar)

Neformalni izraz koji označava grantove za izgradnju ili građevinske projekte.

(ili)

Neformalni izraz za kapitalna sredstva koja se većinom koriste za renoviranje objekata ili građevine.