Input indicator; Indikator uloženih sredstava (Input Indicator)

Mjerenje iznosa resursa koji su korišćeni za određenu planiranu aktivnost.