Interesne grupe (Interest Groups)

Ove grupe koje se još zovu i grupe javnog zastupanja (engl. advocacy groups), predstavljaju grupe ljudi koji se okupljaju oko zajedničkog cilja/ svrhe. Grupe za zaštitu životne okoline, grupe koje se bore za ljudska prava, grupe koje rade na socijalnim problemima itd. predstavljaju interesne grupe.