Interna kontrola (Internal Control)

Proces koji je zamišljen tako da obezbijedi objektivnost praćenja ostvarivanja različitih ciljeva menadžmenta, kao što je, recimo, pouzdanost finansijskih izvještaja.