Interni evaluator (Internal Evaluator)

Jedan od zaposlenih ili cijeli sektor, koji je sastavni dio organizacije koja je predmet evaluacije.