Interni monitoring (Internal Monitoring)

Predstavlja jedan aktivni proces monitoringa koji koristi razne podatke koji pružaju informacije o poslovanju neophodne za menadžment i druge donosioce odluka u jednoj organizaciji.