Izgradnja kapaciteta organizacije (Capacity Building)

Kreiranje i poboljšanje kapaciteta jedne organizacije da bi ona ostvarila svoju misiju i bila održiva. Ovo obuhvata: zapošljavanje novih ljudi i obuku (trening) već zaposlenih, dobijanje novih ili poboljšanje postojećih prostorija za rad, jačanje postojećih programa ili kreiranje novih,…

(ili)

(1) Razvoj najbitnijih organizacijskih vještina i sposobnosti, što podrazumijeva liderstvo, menadžment, finansije i prikupljanje sredstava (engl. fundraising), razvijanje programa i rad na evaluaciji, a sve u cilju osnaživanja organizacijske efektivnosti i održivosti.

(2) Proces pomaganja (asistiranja) jednom pojedincu ili grupi da identifikuju i pozabave se problemima i dobiju uvid, znanje i iskustvo koji su im potrebni da bi riješili neki problem i implementirali promjenu.