Izgradnja tima (Team Building)

1) Proces u kojem se članovi tima obavezuju da rade zajedno do zajedničkog ishoda, mada članovi tima mogu dati svoj doprinos na različit način.

2) Aktivnosti koje promovišu međusobnu odgovornost i socijalne veze među članovima tima. Svrha izgradnje tima jeste da pomogne grupama da rade bolje i efikasnije tako što će preispitati:

  • Da li svi razvijaju zajednički cilj i žele se za njega zalagati?
  • Koristimo li sve sposobnosti članova tima?
  • Kako stoje stvari sa povjerenjem (komunikacija) u timu?
  • Kako napredujemo kao grupa?

Vidjeti takođe: Tim.