Izjava o misiji (Mission Statement)

Jedna filozofska izjava ili vrijednosni sud koji teži da pruži odgovor na pitanje zašto organizacija postoji; koji su glavni razlozi njenog postojanja. Izjava o misiji se ne izražava kroz dugoročne ili kratkoročne ciljeve, već više kroz jedan realističan ali dalekovidni prikaz onoga što organizacija predstavlja, kome služi, šta radi i što može da postigne.