Dobit/Gubitak (Equity)

Finansijsko značenje ovog pojma (engl. Equity) predstavlja razliku između ukupne aktive, na jednoj strani, i ukupne pasive.