Kapitalna sredstva (Capital Funds)

Sredstva koja se daju za osnivački ulog, objekte, građenje ili opremu.