Kapitalni grant (Capital Grant)

Grant koji se daje za opremu ili građevinske projekte.