Kapitalni troškovi (Capital Costs)

Troškovi za početnu ili fiksnu imovinu, kao što su: zgrade, mašine, oprema, vozila, putovanja, početne konsultacije.