Koalicija (Coalition)

Koalicija je savez više organizacija, grupa i/ili pojedinaca koji na istovjetan način žele riješiti određeni problem. Unutar koalicija svako zadržava autonomiju djelovanja.