Korisnik granta (Beneficiary)

Član ciljne grupe za koju je grant kreiran. Onaj kome će projekat pomoći.«Beneficiaries« na engleskom označava one u čiju se korist nešto čini. Kod nas relativno približan prevod »korisnici« označava i one koji se nečim aktivno služe, možda čak i plaćaju, pa zato nije sasvim adekvatan. Možda je bolji prevod ovog termina, u ovom kontekstu, »oni kojima projekat pomaže«.